.

Политика на конфиденциалност


Политика на конфиденциалност и защита на вашите данни

 

Сайтът Tempofoods.bg изисква от Вас, нашите клиенти, единствено въвеждането на информация необходима за правилната и точна доставка до дома и офиса.

 

Това е :

 

Сайтът Tempofoods.bg по никакъв начин не предоставя никаква част от вашата информация на трети лица или компаниии. Цялата информация се използва само и единствено от Tempofoods.bg за целите на обработката и изпълнението на поръчките.

 

Ние сме регистриран администратор на лични данни и сме вписани в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен номер №0024753.