.
Заведение Темпо Фуудс Пици в момента е в неработно време и нe приема поръчки.

Уиски Джим Бийм

 • 700 мл
 • 32,90 лв.
 • Добави на масата

Уиски Бушмилс

 • 700 мл
 • 36,59 лв.
 • Добави на масата

Уиски Джони Уокър

 • 700 мл
 • 35,99 лв.
 • Добави на масата

Водка Финландия

 • 700 мл
 • 26,99 лв.
 • Добави на масата

Водка Аболют

 • 700 мл
 • 29,99 лв.
 • Добави на масата

Водка Смирноф

 • 700 мл
 • 28,99 лв.
 • Добави на масата

Шевал

 • Добави на масата

Фронтера

 • Добави на масата

Ка Маренго

 • 750 мл
 • 25,90 лв.
 • Добави на масата

Бабич

 • Добави на масата

Масата е празна!

Как да поръчам?
Общо
0,00 лв.